Đăng Hồ Sơ

Nguyễn Thị Hằng

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 629 lượt xem

Lê Thị Bích Phương

Năm kinh nghiệm: 1

Chuyên ngành: Truyền thông - Báo chí

Ngày cập nhật: 08-06-2017 536 lượt xem

Nguyễn Xuân Trường

Năm kinh nghiệm: 7

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 27-04-2017 479 lượt xem

Nguyễn Hương Xuân

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 25-04-2017 475 lượt xem

Nguyễn Thị Tính

Năm kinh nghiệm: 0

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 12-05-2017 363 lượt xem

Huỳnh Thị Nhựt

Năm kinh nghiệm: 7

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 26-04-2017 358 lượt xem

Lê Thị Ngân Điệp

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 355 lượt xem

Ngô Thị Hải

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 17-03-2018 339 lượt xem

Nguyễn Tiến Hạnh

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Thiết kế - Mỹ thuật

Ngày cập nhật: 04-05-2017 320 lượt xem

Thái Phan Minh Huy

Năm kinh nghiệm: 7

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 317 lượt xem

Trương Thành

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Kiến trúc - Xây dựng

Ngày cập nhật: 30-05-2017 144 lượt xem

nguyễn thị mai hương

Năm kinh nghiệm: 5

Chuyên ngành: Quản trị - Marketting

Ngày cập nhật: 20-07-2017 107 lượt xem

Lương Thị Nhung

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 06-06-2017 107 lượt xem

Trịnh Đình Trinh

Năm kinh nghiệm: 1

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày cập nhật: 05-06-2017 101 lượt xem

Đỗ Thị Quế Hương

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 08-06-2017 98 lượt xem

Lê Thị vân

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 08-06-2017 97 lượt xem

Nguyễn Phú Thuật

Năm kinh nghiệm: 7

Chuyên ngành: Điện - Điện tử

Ngày cập nhật: 07-06-2017 96 lượt xem

Phạm Thành Thật

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 08-06-2017 93 lượt xem

Đinh Thị Quyên

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 07-06-2017 93 lượt xem

Trần Thị Thu

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 27-06-2017 92 lượt xem

Trần Thị Ánh Nguyệt

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 09-06-2017 87 lượt xem

Nguyễn Thị Huế

Năm kinh nghiệm: 6

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày cập nhật: 09-06-2017 86 lượt xem

Nguyễn Thị Trà My

Năm kinh nghiệm: 1

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 84 lượt xem

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 14-06-2017 83 lượt xem

Lê Hằng Nhật

Năm kinh nghiệm: 5

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 08-06-2017 83 lượt xem

Trương Đăng Thực

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Kiến trúc - Xây dựng

Ngày cập nhật: 10-06-2017 82 lượt xem

Thái Thị Vân Kiều

Năm kinh nghiệm: 1

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 81 lượt xem

Trần Nguyễn Phương Dung

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 81 lượt xem

Nguyễn Văn Việt

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 07-06-2017 77 lượt xem

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

Năm kinh nghiệm: 7

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày cập nhật: 06-06-2017 77 lượt xem

Tìm nhanh địa điểm

Cẩm nang tra cứu

Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 12-06-1991

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 2

Lê Thị Bích Phương

Ngày sinh: 04-12-1992

Truyền thông - Báo chí

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 14-04-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Hương Xuân

Ngày sinh: 18-02-1992

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Thị Tính

Ngày sinh: 18-01-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 0

Huỳnh Thị Nhựt

Ngày sinh: 22-12-1988

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 7

Lê Thị Ngân Điệp

Ngày sinh: 03-06-1996

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 4

Ngô Thị Hải

Ngày sinh: 10-10-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 4

Nguyễn Tiến Hạnh

Ngày sinh: 29-06-1991

Thiết kế - Mỹ thuật

Năm kinh nghiệm: 3

Thái Phan Minh Huy

Ngày sinh: 26-11-1985

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 7