Đăng Hồ Sơ

Ngô Thị Hải

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 29-05-2017 224 lượt xem

Phạm Thành Thật

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 08-06-2017 62 lượt xem

Lê Thị vân

Năm kinh nghiệm: 3

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 08-06-2017 60 lượt xem

Đinh Thị Quyên

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày cập nhật: 07-06-2017 58 lượt xem

Tìm nhanh địa điểm

Cẩm nang tra cứu

Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 12-06-1991

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 2

Lê Thị Bích Phương

Ngày sinh: 04-12-1992

Truyền thông - Báo chí

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 14-04-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Hương Xuân

Ngày sinh: 18-02-1992

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Huỳnh Thị Nhựt

Ngày sinh: 22-12-1988

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Thị Tính

Ngày sinh: 18-01-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 0

Lê Thị Ngân Điệp

Ngày sinh: 03-06-1996

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 4

Ngô Thị Hải

Ngày sinh: 15-11-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Tiến Hạnh

Ngày sinh: 29-06-1991

Thiết kế - Mỹ thuật

Năm kinh nghiệm: 3

Thái Phan Minh Huy

Ngày sinh: 26-11-1985

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 7