Đăng Hồ Sơ

Nguyễn Thành Luân

Năm kinh nghiệm: 6

Chuyên ngành: Vận tải - Lái xe

Ngày cập nhật: 04-07-2017 47 lượt xem

Nguyễn Bá Trường Thịnh

Năm kinh nghiệm: 4

Chuyên ngành: Vận tải - Lái xe

Ngày cập nhật: 28-06-2017 45 lượt xem

Hoàng Nguyễn Minh Tân

Năm kinh nghiệm: 6

Chuyên ngành: Vận tải - Lái xe

Ngày cập nhật: 17-01-2018 11 lượt xem

Phạm Văn Tuấn

Năm kinh nghiệm: 2

Chuyên ngành: Vận tải - Lái xe

Ngày cập nhật: 10-03-2018 7 lượt xem

Tìm nhanh địa điểm

Cẩm nang tra cứu

Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 12-06-1991

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 2

Lê Thị Bích Phương

Ngày sinh: 04-12-1992

Truyền thông - Báo chí

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 14-04-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Hương Xuân

Ngày sinh: 18-02-1992

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Thị Tính

Ngày sinh: 18-01-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 0

Lê Thị Ngân Điệp

Ngày sinh: 03-06-1996

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 4

Huỳnh Thị Nhựt

Ngày sinh: 22-12-1988

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 7

Ngô Thị Hải

Ngày sinh: 10-10-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 4

Nguyễn Tiến Hạnh

Ngày sinh: 29-06-1991

Thiết kế - Mỹ thuật

Năm kinh nghiệm: 3

Thái Phan Minh Huy

Ngày sinh: 26-11-1985

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 7