Đăng tin
Tuyển nhân viên CNTTsales

Công ty TNHH Trường Khang Kon Tum

Hạn nộp hồ sơ: 30-08-2018

Nơi làm việc: Tp. Kon Tum

Tuyển Lễ tân khách sạn

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v252 lượt xem

Tuyển kế toán thu ngân

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v241 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v189 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Hoàng Vân

Ngày đăng: 21-04-2018

icon_v223 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 29-03-2018

icon_v198 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 27-03-2018

icon_v100 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 24-03-2018

icon_v369 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 21-03-2018

icon_v125 lượt xem

Tuyển nhân viên phụ trách phòng

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 21-03-2018

icon_v212 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 20-03-2018

icon_v156 lượt xem

Tuyển lễ tân khách sạn

Indochine Hotel

Ngày đăng: 10-03-2018

icon_v182 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Bắc Hương

Ngày đăng: 02-03-2018

icon_v200 lượt xem

Tuyển nhân viên

Khách sạn Hồng My KonTum

Ngày đăng: 20-01-2018

icon_v123 lượt xem

Tuyển lễ tân

Khách sạn Hoàng Thịnh Kon Tum

Ngày đăng: 17-01-2018

icon_v161 lượt xem

Nhà hàng ẩm thực Ngân phố núi

Tuyển nhân viên

Ngày đăng: 25-12-2017

icon_v136 lượt xem

Tuyển lễ tân khách sạn

Indochine hotel Kon Tum

Ngày đăng: 24-12-2017

icon_v127 lượt xem

Tuyển Nhân viên Lễ Tân

Nhà hàng San Hô

Ngày đăng: 21-12-2017

icon_v109 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Green Kon Tum

Ngày đăng: 20-12-2017

icon_v132 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

Công ty TNHH Le Plateau

Ngày đăng: 09-12-2017

icon_v351 lượt xem

Tuyển NV Phụ Bếp + Phục Vụ

272 U rê Quán

Ngày đăng: 16-09-2017

icon_v230 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Nhiều Vị Trí

Indochine Hotel

Ngày đăng: 14-09-2017

icon_v432 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Nhà Hàg Sao Mai

Ngày đăng: 26-07-2017

icon_v237 lượt xem

Tuyển Bếp Trưởng + Phụ Bếp

Nhà Hàg Sao Mai

Ngày đăng: 26-07-2017

icon_v261 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Quản Lý

Nhà Hàg Sao Mai

Ngày đăng: 26-07-2017

icon_v271 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp

Sông Cầu Quán

Ngày đăng: 11-07-2017

icon_v192 lượt xem