Đăng tin
Tuyển nhân viên phục vụ

Cháo gà Tám Phương

Ngày đăng: 23-06-2018

icon_v43 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Bảy Hồng Quán

Ngày đăng: 23-06-2018

icon_v31 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Trà Sữa Mamut

Ngày đăng: 23-06-2018

icon_v45 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Bida Bôn

Ngày đăng: 22-06-2018

icon_v66 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cafe Gỗ

Ngày đăng: 21-06-2018

icon_v95 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Tri Kỉ

Ngày đăng: 20-06-2018

icon_v40 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Passion Coffee

Ngày đăng: 20-06-2018

icon_v76 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Cafe Kiwi

Ngày đăng: 20-06-2018

icon_v87 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Gong Cha Kon Tum

Ngày đăng: 19-06-2018

icon_v150 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng

Indochine Hotel

Ngày đăng: 16-06-2018

icon_v108 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Sông Cầu Quán

Ngày đăng: 15-06-2018

icon_v117 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Villa Cafe

Ngày đăng: 14-06-2018

icon_v150 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Net Cyber Game

Ngày đăng: 13-06-2018

icon_v120 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Karaoke Gió Lạ

Ngày đăng: 11-06-2018

icon_v122 lượt xem

Tuyển nhân viên phuc vụ

Quán nhậu 272 Urê 

Ngày đăng: 11-06-2018

icon_v84 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Indochine Hotel

Ngày đăng: 09-06-2018

icon_v212 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cafe Sunny

Ngày đăng: 08-06-2018

icon_v184 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Your Cafe

Ngày đăng: 08-06-2018

icon_v151 lượt xem

Tuyển nhân viên tạp vụ

Quán ăn vặt Benz House

Ngày đăng: 07-06-2018

icon_v151 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Net DK 625

Ngày đăng: 07-06-2018

icon_v128 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 272 Ure

Ngày đăng: 06-06-2018

icon_v95 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 57A

Ngày đăng: 05-06-2018

icon_v147 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Sơn Dương

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v131 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

House Cafe

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v69 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Jollibee Kon Tum

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v145 lượt xem