Đăng tin
Tuyển nhân viên phục vụ

Sông Cầu Quán

Ngày đăng: 15-06-2018

icon_v85 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Villa Cafe

Ngày đăng: 14-06-2018

icon_v119 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Net Cyber Game

Ngày đăng: 13-06-2018

icon_v99 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Karaoke Gió Lạ

Ngày đăng: 11-06-2018

icon_v104 lượt xem

Tuyển nhân viên phuc vụ

Quán nhậu 272 Urê 

Ngày đăng: 11-06-2018

icon_v69 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Indochine Hotel

Ngày đăng: 09-06-2018

icon_v205 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cafe Sunny

Ngày đăng: 08-06-2018

icon_v166 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Your Cafe

Ngày đăng: 08-06-2018

icon_v132 lượt xem

Tuyển nhân viên tạp vụ

Quán ăn vặt Benz House

Ngày đăng: 07-06-2018

icon_v141 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Net DK 625

Ngày đăng: 07-06-2018

icon_v118 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 272 Ure

Ngày đăng: 06-06-2018

icon_v87 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 57A

Ngày đăng: 05-06-2018

icon_v130 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Sơn Dương

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v121 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

House Cafe

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v63 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Jollibee Kon Tum

Ngày đăng: 04-06-2018

icon_v134 lượt xem

Tuyển nhân viên pha chế

Sunny Cafe

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v104 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Sunny Cafe

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v158 lượt xem

Tuyển nhân viên pha chế

Coffee House

Ngày đăng: 31-05-2018

icon_v106 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Passion Coffee

Ngày đăng: 31-05-2018

icon_v152 lượt xem

Tuyển nhân viên tạp vụ

Passion Coffee

Ngày đăng: 31-05-2018

icon_v127 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Dê Cỏ

Ngày đăng: 31-05-2018

icon_v126 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Gong Cha Kon Tum

Ngày đăng: 28-05-2018

icon_v262 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Yours Coffee

Ngày đăng: 24-05-2018

icon_v203 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cafe Làng Việt

Ngày đăng: 12-05-2018

icon_v235 lượt xem