Đăng tin
Tuyển nhân viên CNTTsales

Công ty TNHH Trường Khang Kon Tum

Hạn nộp hồ sơ: 30-08-2018

Nơi làm việc: Tp. Kon Tum

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

KARAOKE Hoa King

Ngày đăng: 15-08-2018

icon_v65 lượt xem

Tuyển Dụng Nhân Viên Phục Vụ

Quán 72 URÊ

Ngày đăng: 09-08-2018

icon_v165 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Rita Pizza

Ngày đăng: 08-08-2018

icon_v294 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Rita pizza

Ngày đăng: 03-08-2018

icon_v289 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Quán cafe 14 Tố Hữu

Ngày đăng: 02-08-2018

icon_v73 lượt xem

Tuyển Nhân Viên

Quán Cafe Nhạc Trịnh

Ngày đăng: 23-07-2018

icon_v326 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Rita pizza

Ngày đăng: 19-07-2018

icon_v430 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 272 Ure

Ngày đăng: 13-07-2018

icon_v122 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Trà sữa Mamut

Ngày đăng: 10-07-2018

icon_v284 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Trà sữa Kingstea

Ngày đăng: 09-07-2018

icon_v483 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Rita Pizza

Ngày đăng: 09-07-2018

icon_v212 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Bò Bùm Quán

Ngày đăng: 07-07-2018

icon_v109 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Arena Gaming

Ngày đăng: 07-07-2018

icon_v218 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Karaoke Hoa TuLip

Ngày đăng: 06-07-2018

icon_v288 lượt xem

Tuyển nhân viên tạp vụ

Quán ăn vặt Benz House

Ngày đăng: 04-07-2018

icon_v217 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cơm niêu Đồng Quê

Ngày đăng: 04-07-2018

icon_v184 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Miền Trung Quán

Ngày đăng: 03-07-2018

icon_v175 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Cơm niêu Việt Xưa

Ngày đăng: 30-06-2018

icon_v191 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Ốc Ter

Ngày đăng: 30-06-2018

icon_v145 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Rita Pizza

Ngày đăng: 29-06-2018

icon_v313 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán 272 Ure

Ngày đăng: 29-06-2018

icon_v150 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Passion Coffee

Ngày đăng: 28-06-2018

icon_v301 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán Đông Phương

Ngày đăng: 27-06-2018

icon_v186 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán phở Quanh

Ngày đăng: 26-06-2018

icon_v237 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán nhậu 10h

Ngày đăng: 25-06-2018

icon_v123 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Quán nhậu 57A

Ngày đăng: 25-06-2018

icon_v161 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ

Bida Carmen

Ngày đăng: 25-06-2018

icon_v149 lượt xem