Trang Chủ  >> Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tư vấn viên Kon Tum: 0886099009

Quản lý: 0905272009

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

STT

Chi tiết

Thời gian

Giá (VNĐ)

1

Ghim tin gấp việc làm trên website

1 tuần

100.000

1

Ghim tin việc làm trên Fanpage

1 tuần

50.000

3

Ghim hồ sơ

1 tuần

100.000

4

Ghim địa điểm

1 tháng

200.000

5

Banner Fanpage việc làm

1 tuần

100.000

6

Banner quảng cáo vị trí 01 (phiên bản PC và phiên bản mobi khác nhau)

1 tháng

500.000/ một phiên bản
800.000/ cả hai phiên bản

7

Banner quảng cáo vị trí 02 hoặc 03 hoặc 04

1 tháng

300.000

8

Banner quảng cáo vị trí 05 (phiên bản PC và phiên bản mobi khác nhau)

1 tháng

200.000

9

Banner quảng cáo vị trí 06 hoặc 07

1 tháng

200.000

10

Banner quảng cáo vị trí 08 hoặc 09 hoặc 10

1 tháng

150.000

11

Banner quảng cáo vị trí 01 ở các trang con (phiên bản PC và phiên bản mobi khác nhau)

1 tháng

500.000
(gồm 2 phiên bản)

12

Banner quảng cáo vị trí bên phải PC ở các trang con

1 tháng

200.000

 

Đăng tin việc làm