Bảo tàng KonTum

Địa chỉ: Số 659 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum

Điện thoại:0603.862.464

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 321