BBQ Đệ Nhất

Địa chỉ: 87 Đào Duy Từ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0905.601.788 - 0935.714.688

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 553