Bệnh viện phục hồi chức năng

Địa chỉ: 473 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.864.148

Ngày cập nhật: 11-05-2017

Lượt xem: 217