Cafe 99 Gia Bạch

Địa chỉ: Quốc lộ 24, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.865.617

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 497