Cafe Ban Mai

Địa chỉ: 627 Duy Tân, TP. Kon Tum

Điện thoại:0905.833.318

Ngày cập nhật: 15-04-2017

Lượt xem: 429