Cafe Trúc

Địa chỉ: 117 (cũ) Ure, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.867.931

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 334