Chè Bà Tám

Địa chỉ: Hùng Vương, TP. Kon Tum

Điện thoại:0963.178.456

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 350