Chùa Huệ Hương

Địa chỉ: 116 Ngô Quyền, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.868.381

Ngày cập nhật: 14-05-2017

Lượt xem: 165