Cơ sở gà Đông Tảo

Địa chỉ: 398 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum

Điện thoại:01676.179.976

Ngày cập nhật: 13-04-2017

Lượt xem: 336