Cơ sở sản xuất nước đá Châu Trang

Địa chỉ: 259 Trần Phú, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.861.705

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 338