Công ty TNHH một thành viên huyện Đắk Glei

Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0975.034.777

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 155