Điện nước Hải Sơn

Địa chỉ: 145 (cũ) Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.863.026

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 398