Hồng Hải Hotel

Địa chỉ: 48 Hoàng Thị Loan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0603.885.090 - 01206.093.886

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 175