Hotel Đông Dương

Địa chỉ: 59 - 879 Hùng Vương, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0603.832.206

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 149