Karaoke Ấn Tượng

Địa chỉ: 184 Lê Duẩn, Khối 2, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0977.574.008

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 186