Karaoke Bạch Đằng

Địa chỉ: 22 Bạch Đằng, TP. Kon Tum

Điện thoại:

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 430