Karaoke Phố Núi

Địa chỉ: 31 Thi Sách, TP. Kon Tum

Điện thoại:0903.540.368

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 421