Karaoke Trúc Linh

Địa chỉ: 83 Thi Sách, TP. Kon Tum

Điện thoại:0905.273.520

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 460