Khách sạn ĐakBla Kon Tum

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.863.333

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 446