Khách sạn Hoàng Thịnh

Địa chỉ: 117 Nguyễn Huệ - TP. Kon Tum

Điện thoại:0603. 958.958 - 0914.073.332

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 444