Khách sạn Hùng Tín

Địa chỉ: 172 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.856.856 - 0909.487.658

Ngày cập nhật: 13-05-2017

Lượt xem: 476