Khách sạn Kon Klor

Địa chỉ: Đường Bắc Kạn, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.861.555

Ngày cập nhật: 12-05-2017

Lượt xem: 219