Khách sạn Phú Gia

Địa chỉ: 289 Hùng Vương, Huyện Đắk Tô, TỈnh Kon Tum

Điện thoại:0603.835.029

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 295