Khách sạn Phượng Hồng

Địa chỉ: 28 Yết Kiêu, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.916.797

Ngày cập nhật: 12-05-2017

Lượt xem: 523