Khách sạn Tây Đô

Địa chỉ: 263A Phạm Văn Đồng, TP. Kon Tum

Điện thoại:0602.210.397

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 409