Khách sạn Thịnh Quý

Địa chỉ: 215 (cũ) Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum0

Điện thoại:0603.912.036

Ngày cập nhật: 14-04-2017

Lượt xem: 418