Khách sạn Trúc Hoàng Hà

Địa chỉ: 116 Ngô Quyền, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.700.888 - 0603.700.999

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 540