Khách sạn Việt Trâm

Địa chỉ: 614 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.869.269

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 457