Nem Ninh Hòa

Địa chỉ: 644 Trần Phú, TP Kon Tum

Điện thoại:01683.997.797

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 347