Nem Thính

Địa chỉ: 38 Trần Nhân Tông, TP. Kon Tum

Điện thoại:0982.452.962

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 387