Nhà hàng 72 Hà Giác

Địa chỉ: 56 Đào Duy Từ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0606.285.919 - 0935.575.567

Ngày cập nhật: 03-05-2017

Lượt xem: 524