Nhà hàng 90 (cơ sở 2)

Địa chỉ: 517 Nguyễn Huệ - Kon Tum

Điện thoại:0603.862.594

Ngày cập nhật: 11-05-2017

Lượt xem: 441