Nhà hàng Hòa Dung

Địa chỉ: 267 Hoàng Thị Loan, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.865.568 - 0905.547.554

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 562