Nhà hàng Hưng Yên

Địa chỉ: 01 Chu Văn An, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0606.268.038

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 167