Nhà hàng Quốc Tuấn

Địa chỉ: 14 Chu Văn An, Huyện Đắk Hà, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.822.339

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 169