Nhà hàng San Hô

Địa chỉ: 67 Trần Cao Vân, TP. Kon Tum

Điện thoại:0975.575.256

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 642