Nhà hàng Thành Long

Địa chỉ: Ngô Quyền, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0905.704.567

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 149