Nhà hàng Vạn Lộc

Địa chỉ: 55 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.864.063 - 0945.254.007

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 570