Nhà may Chiến

Địa chỉ: 180 (cũ) Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.862.617

Ngày cập nhật: 05-05-2017

Lượt xem: 301