Nhà nghỉ Hồng Trúc

Địa chỉ: 76/2 Trần Cao Vân, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.919.969

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 446