Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum (Nhà thờ Gỗ)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum

Điện thoại:

Ngày cập nhật: 14-04-2017

Lượt xem: 669