Nhà trọ

Địa chỉ: 235 Trường Chinh, TP. Kon Tum

Điện thoại:

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 110