Nhà trọ chị Minh

Địa chỉ: 212/15 Nhuyễn Nhu, TP. Kon Tum

Điện thoại:01282.513.500

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 114